Traduction du leksioner de l'année C en créole

NWEL Lames gramatin

PREMIE   LEKTIR

(Gete ! to Sover pe vini)

Anou ekout profet Izai                                                                               62,11-12

11   Ala parol ki Bondie nou Segner finn dir

            e ki rezonn dan nou zorey ziska lot bout later :

                  Dir ar tifi Sion :

                  « Gete, to Sover pe vini,

                  li pe tini dan so lame so bann trofe

                  e li pe sarye so bann koup.

12   Pou apel zot ‘Pep-konsakre’,

            ‘Reskape-Bondie’ ;

      me twa mo pou apel twa : ‘Mo-prefere’,

            ‘Lavil-ki-nepli-abandone’. »

 

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

Psom                                                                                   96 (97),  1.6, 11-12

Ref : Azordi lalimier finn briye lor nou : nou Sover inn ne

 

Lesegner, li-mem nou lerwa ! Later pe exalte !

Gran lazwa lor kantite-kantite zil.

Lesiel finn proklam so lazistis

Tou bann pep inn trouv so laglwar.

Lalimier pe leve lor bon dimounn

Lazwa pe leve lor bann leker sinser.

Zot, bann bon dimounn, exalte dan Lesegner,

Rann gras so non sin.

 

DEZIEM  LEKTIR

(Mo finn vini pou fer to volonte)

 

Anou ekout let ki sin Pol finn anvoy Tit

3, 4-7

Mo bann frer

4     Me kan Bondie nou Sover

      finn montre so bonte ek so lamour pou dimoun,

5     li finn sov nou.

            Pa akoz nou bann bon laksion me par so mizerikord.

      Li finn sov nou atraver delo ki donn enn nouvo nesans

            ek enn renouvelman par Lespri Sin.

6     Bondie finn repann anabondans Lespri Sin lor nou

            atraver Zezi Kris nou Sover,

7     e kan li rann nou zis par lagras,

            nou gagn dan lesperans leritaz lavi eternel.

  • Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
  • Mersi Bondie pou to Parol

 

LEVANZIL

    Aklamasion

Alelouya, Alelouya

Laglwar pou Bondie lao pli lao                                                      Lk 2, 14

Lape lor later pou tou dimounn ki li kontan.

Alelouya

(bann berze al dan lagrot )

 

+ Levanzil Zezi Kri dapre sin Lik

2, 15-20

15 Letan bann anz retourn dan lesiel, bann berze dir,

           « Anou al Betleem pou gete ki finn arive,

           ki Lesegner finn fer nou kone. »

16 Zot degaze ale,

           e zot trouv Marie, Zozef,

           e tibaba la ki ti dan manzwar.

17 Apre ki bann berze finn trouv li,

           zot rakont seki anz ti dir zot lor zanfan la.

18 E tou seki ti ekout zot koze ti etone ar zot dialog.

19 Me Marie ti gard tou sa bann kiksoz la dan so leker.

20 Lerla bann berze retourne;

           zot glorifie ek lwe Bondie pou tou seki zot finn tande

           ek trouve parey kouma ti dir zot.

  • Anou aplodi Parol Bondie
  • Lwanz pou Twa, Segner Zezi
Publicités

Laisser un commentaire »

Aucun commentaire pour l’instant.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Propulsé par WordPress.com.

%d blogueurs aiment cette page :